Europos geoterminės energijos tarybos vadovai – Lietuvos geotermijos asociacijos konferencijos svečiai

2012 m. kovo 22 d. Vilniuje įvyko Europos geoterminės energijos tarybos (EGEC ) organizuotas seminaras, skirtas Baltijos valstybėms, Suomijai ir Švedijai, kur buvo nagrinėjamos žemės šilumos panaudojimo elektros gamybai galimybės, o 23 d. – 8-oji Lietuvos geotermijos asociacijos (LGA) konferencija. Abiejuose renginiuose dalyvavo EGEC prezidentas Burkhardas Sanneris, EGEC direktorius Philippe Dumas, EGEC ekspertas teisės klausimais Luca Angelino.

Konferencijoje pranešimus skaitė LGA valdybos nariai: Feliksas Zinevičius, „LGA veikla skatinant geotermijos plėtrą Lietuvoje“, Saulius Šliaupa, „Geologinės geotermijos sąlygos Lietuvoje“, Ričardas Vaitiekūnas, „Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė – veiklos 20-metis“, Tautvydas Aleksandravičius ir Arūnas Mažintas, „Šilumos siurblių panaudojimo plėtra Lietuvoje“, taip pat svečiai: EGEC prezidentas Burkhardas Sanneris, „Europos patirtis panaudojant gruntinius šilumos siurblius ir „Geotrainet“ – europinė mokymo sistema, skirta sekliosios geotermijos profesionalams (pasiūlymai Lietuvai)“, EGEC direktorius Philippe Dumas, „Giliosios geotermijos rinka Europoje“, EGEC teisės ekspertas Luca Angelino, „Geotermijai skirta teisinė aplinka Europos Sąjungoje“, ir Latvijos geotermijos asociacijos atstovas Juris Golunovas, „Šilumos siurblių panaudojimas šilumai tiekti Rygos mieste: demonstracinis projektas“.

Atsižvelgiant į 8-osios LGA konferencijos dalyvių pranešimus ir pasisakymus, siūloma Lietuvoje toliau plėtoti abi geoterminės energijos panaudojimo kryptis, giliąją ir sekliąją geotermiją, remiantis žemiau pateiktomis nuostatomis:

1. Neatidėliojant ir visa apimtimi perkelti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, susijusias su šilumos siurbliais ir geotermija, į poįstatyminius aktus.
2. Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė (KPGJ) – tai objektas, atsiradęs dėl ypatingų Vakarų Lietuvos geologinių sąlygų ir tarptautinio bendradarbiavimo. Pirmosios Lietuvoje geoterminės jėgainės sukūrimas Klaipėdoje yra gera patirties mokykla visam Baltijos regionui, išryškinanti geoterminio potencialo panaudojimo galimybes ir esanti svarbiu atsinaujinančios energetikos technologijų panaudojimo pavyzdžiu. Sukaupta patirtis turi būti panaudota naujų jėgainių statybai. Įvertinant Klaipėdos geoterminės jėgainės įgyvendinimo ir paskirties aplinkybes, šis objektas turi turėti neprivatizuojamo energetikos objekto statusą.
3. Sugrąžinti UAB „Geoterma“ jos kūrimo metu jai suteiktą juridinį statusą.
4. Parengti Valstybinę geoterminės energijos perspektyvinio naudojimo programą ir panaudoti struktūrinių fondų lėšas jai įgyvendinti.
5. Šilumos siurblių projektuotojų ir montuotojų mokymus vykdyti pagal Europos geoterminės energetikos tarybos rekomendacijas, įtraukiant Lietuvos geotermijos asociaciją.
6. Būtina glaudesnė tarptautinė geotermijos ekspertų kooperacija sprendžiant komplikuotas injekcijos, korozijos ir mikrobiologinių tyrimų problemas.

Dalis LGA konferencijos dalyvių

Dvidešimtmečio minėjimas

2011 m. lapkričio mėn. 25 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko Apskrito stalo diskusija: „Geoterminės energijos panaudojimas ir galimybės Lietuvoje“.

Renginiui vadovavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Pranešimus pateikė Lietuvos geotermijos asociacijos (LGA) pirmininkas dr. Feliksas Zinevičius, LGA pirmininko pavaduotojas prof. Saulius Šliaupa, LGA valdybos nariai: KPGJ direktorius Ričardas Vaitiekūnas, dr. Tautvydas Aleksandravičius ir Arūnas Mažintas.

 

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt