Straipsniai

2012 m. kovo 22 d. Vilniuje įvyko Europos geoterminės energijos tarybos (EGEC ) organizuotas seminaras, skirtas Baltijos valstybėms, Suomijai ir Švedijai, kur buvo nagrinėjamos žemės šilumos panaudojimo elektros gamybai galimybės, o 23 d. – 8-oji Lietuvos geotermijos asociacijos (LGA) konferencija. Abiejuose renginiuose dalyvavo EGEC prezidentas Burkhardas Sanneris, EGEC direktorius Philippe Dumas, EGEC ekspertas teisės klausimais Luca Angelino.

Konferencijoje pranešimus skaitė LGA valdybos nariai: Feliksas Zinevičius, „LGA veikla skatinant geotermijos plėtrą Lietuvoje“, Saulius Šliaupa, „Geologinės geotermijos sąlygos Lietuvoje“, Ričardas Vaitiekūnas, „Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė – veiklos 20-metis“, Tautvydas Aleksandravičius ir Arūnas Mažintas, „Šilumos siurblių panaudojimo plėtra Lietuvoje“, taip pat svečiai: EGEC prezidentas Burkhardas Sanneris, „Europos patirtis panaudojant gruntinius šilumos siurblius ir „Geotrainet“ – europinė mokymo sistema, skirta sekliosios geotermijos profesionalams (pasiūlymai Lietuvai)“, EGEC direktorius Philippe Dumas, „Giliosios geotermijos rinka Europoje“, EGEC teisės ekspertas Luca Angelino, „Geotermijai skirta teisinė aplinka Europos Sąjungoje“, ir Latvijos geotermijos asociacijos atstovas Juris Golunovas, „Šilumos siurblių panaudojimas šilumai tiekti Rygos mieste: demonstracinis projektas“.

Page 1 of 4

Naujienų kategorijos

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt