Geoterminės elektros energijos gamybos plėtros perspektyvos Lietuvoje

 
Saulius Šliaupa,
Geologijos ir geografijos institutas,
Vilniaus universitetas
 
Geoterminės energijos platus panaudojimas, konkuruojant su kitais energijos šaltiniais, galimas tik įsisavinant naujas, iki šiol „neperspektyviomis“ laikytas teritorijas. Tam reikalingos naujos technologijos. Perspektyviausios yra stimuliuotos geoterminės sistemos, kurios leidžia eksploatuoti Žemės šiluma iš kristalinių uolienų 4-5 km gylyje. Artimiausiais metais tikimasi esminio proveržio šioje srityje. Kitas svarbus neisisavintų telkinių tipas – superkritinių fluidų telkiniai, kurių eksploatacijos galimybės siejamos su grežimo technologijų tobulinimu.
Šis straipsnis insipruotas neseniai iįvykusios tarptautinės ENGINE konferencijos, kurioje buvo nagrinėjami geoterminės energetikos plėtros ivairūs aspektai – technologiniai, ekonominiai, ekologiniai, socialiniai, kurie apžvelgiami straipsnyje.
 

 

Visą straipsnį rasite prisegtuke:

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt