Straipsniai

Saulius Šliaupa 
Geologijos ir geografijos institutas 
Vilniaus universitetas

 

 
2008 metu vasario12-15 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija, skirta stimuliuotu ir neisisavintu geologiniu formaciju geoterminiu telkiniu vystymo klausimams.
Konferencija susieta su ENGINE projekto baigiamuoju etapu. Tai yra Europos Komisijos FP6 programos projektas, kurio tikslas yra koordinuoti nauju geoterminiu energetiniu resursu ir stimuliuotu geoterminiu sistemu tyrimu veiksmus. Baigus projekta numatyta parengti vadova, apibendrinanti šiuolaikine patirti nubrėžiant pagrindinius kelius ateities inovaciju ir tyrimu projektams bei gaires ateities demonstraciniams projektams. Projektui vadovauja Prancuzijos geologijos tarnyba (BRGM), dalyvauja 35 partneriai iš 15 šaliu.
Lietuva baigiamosios konferencijos rengimui pasirinkta skatinant ES partneriu šaliu glaudesni integravima i Europos vykdomus tyrimus, taip pat dėl Baltijos šalių geoterminių išteklių potencialo, kuris gali buti efektyviai isisavinamas siejant su sparciu ekonomikos augimu šiose šalyse. Vienas pagrindiniu konferencijos tikslu - vystyti geotermine energetika, kuri yra viena iš nedaugelio atsinaujinancios energijos šaltiniu, galinciu užtikrinti pastovu energijos tiekima ir prisidėti prie užsibrėžto tikslo 2020 metais pasiekti, kad 20 % energetikos rinkos sudarytu atsinaujinanti energija, kaip yra numatyta Europos strateginiame energetikos plane.
 
 
 
 
 
Visą straipsnį rasite prisegtuke.
 
Saulius Šliaupa
Geologijos ir geografijos institutas
Vilniaus universitetas

Š.m. vasario mėn. 12-15 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija ENGINE (Europos stimuliuotas geoterminis inovacinis tinklas), skirta geoterminės energetikos plėtrai Europoje ir kitose šalyse. Dalyvavo 130 mokslininkų ir pramonės atstovų iš 31 šalies. Buvo aptariamos geoterminės energetikos galimybės ne tik tokiose „geoterminėse“ šalyse, kaip Islandija, Filipinai, Centrinė Amerika, bet ir kituose regionuose, kur yra mažiau palankios geologinės sąlygos. Todėl neatsitiktinai tokio stambaus mokslinio forumo rengimui buvo pasirinkta Lietuva, kurioje geoterminė energetika žengia pirmuosius žingsnius, o gelmėse yra nemažas potencialas, kuriį galima ekonomiškai racionaliai panaudoti taikant šiuolaikines technologijas.
Page 5 of 5

Naujienų kategorijos

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt